PPÜ kontaktisikud

PPÜ esimees Janne Jerva
telefon: 55 75 310  
E-post: esimees@ppy.ee

Aseesimees  ja kogemusnõustaja Artur Räpp
telefon: 51 916 256
E-post: rtr@planet.ee 

Tegevjuht Laur Raudsoo
telefon: 55 515 811
E-post: laur@ppy.ee

Juhiabi ja isikliku abistaja teenuse koordinaator Ulrika Tint
telefon: 6748 945, 55 57 0848  

E-post: ulrika@ppy.ee

Kogemusnõustaja Kristiina Peetsalu
telefon: 55 517 393
E-post: kristiina@ppy.ee