Avatud Eesti Fond

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond

SA KredEx 

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV)

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet