Teenused

Isikliku abistaja teenus Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele;

Teenuse eesmärk: isikliku abistaja teenuse osutamine sügava ja raske nägemispuudega inimesele peab tagama nägemispuudega kliendi elukvaliteedi tõusu ja looma avaramad võimalused ühiskonnas toimetulekuks, võimaldades kliendil realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huvialaringide töös ja muus sellises, eesmärgiks on anda võimalus  puudega inimesel areneda iseseisvaks, vabastada tema perekonnaliikmed pidevast vajadusest teda teenindada.

Nõustamisteenus

Nõustamisteenused Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ja nende pereliikmetele.
PPÜs toimuvad järgmised nõustamisteenused:

Teenuseid rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervisehoiuamet

Infomaterjalide kohandamise teenus

Infomaterjalide kohandamise teenus Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele

Teenuse sisuks on tavakirjas materjalide skanneerimine  elektrooniliseks raamatuks ja vabatahtlike lugejate töö koordineerimine heliraamatute lugemisel.
Teenuse eesmärgiks on luua Tallinnas elavatele sügava ja raske nägemispuudega inimestele teistega võrdsed võimalused info-, teabe-, õppe-, jm. materjalide kasutamiseks.
Teenuse raames valmistatakse 2017 aastal 60 elektroonilist raamatut ja 8 heliraamatut.

Eesti Pimedate Raamatukogu Tondil

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel on võimalik raamatukogust laenatud teavikud tagastada ja eelnevalt tellitud raamatud kätte saada Põhja-Eesti Pimedate Ühingu hoones Tallinn Tondi 8a.
Laenutuspunkt on avatud neljapäeviti kell 14:00 - 16:00.
Küsimuste korral palume võtta ühendust raamatukogu laenutustelefonil
674 8212 või e-posti aadressil
laenutus@epr.ee

Tegevuskeskuse teenus

Tegevuskeskuse teenus Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele.
Toetuse eesmärgiks on pakkuda Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud tegevuskeskuse teenust PPÜ-le kuuluvas majas aadressil Tondi 8a. Tegevuskeskuse järjepidev toimimine toetab Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste toimetulekut läbi neile suunatud teenuste ja toetuste kättesaadavuse säilitamise ning arendamise.