Nõustamisteenus

Nõustamisteenused Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ja nende pereliikmetele.
PPÜs toimuvad järgmised nõustamisteenused:

Teenuseid rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervisehoiuamet

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamise teenus Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele. 
Teenuse eesmärk on sarnase kogemusega täiskasvanud  nägemispuudega  inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge, toetamist, innustamist, muutuste esile kutsumist ja tegutsemisele suunamist.

Kogemusnõustamise teenuse osutamise käigus jagatakse informatsiooni toetuste ja teenuste kohta, jagatakse informatsiooni nägemisabivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama, jagatakse informatsiooni tehnoloogiliste uuenduste kohta ja õpetatakse inimesi neid kasutama, õpetatakse looma kontakte ja suhtlemist teiste nägemispuudega inimestega, kaasatakse ühistegevustesse, nõustatakse töö ja elukoha kohandamise küsimustes ja rehabilitatsioonivõimalustes orienteerumisel, aidates kliendil teha otstarbekamaid valikuid.
Kogemusnõustamise töö tulemusena aidatakse kliendil luua kontakte kliendi elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande töötajaga, aidatakse kliendil leida talle vajalikke teenuseid kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Kogemusnõustajateks on  Kristiina Peetsalu ja Artur Räpp.

Teenuse osutamise periood: 1. mai 2017 – 30. juuni ja 01.september 2017- 31.detsember 2017.
Toetussumma: 1680 eurot.
Toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Kristiina Peetsalu viib kogemusnõustamist läbi ühingu vastuvõtuaegadel. Artur Räpp´i konsultatsiooni aeg tuleb eelnevalt kokku leppida kirjutades aadressil rtr@planet.ee

Psühholoogi individuaalkonsultatsioonid

Psühholoogi individuaalkonsultatsioonid ja grupitöö Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ja nende pereliikmetele.
Teenuse eesmärgiks on muuta psühholoogi individuaalkonsultatsioonid ja grupitöö Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ja nende pereliikmetele võimalikult kättesaadavaks. Psühholoogi grupitöö ja individuaalkonsultatsioonide kaudu aidata saavutada hiljuti nägemise kaotanutel psühholoogilist tasakaalu ja valmistada neid ette rehabiliteerimis-protsessi lülitumiseks. Sotsiaaltöötaja grupitöö ja individuaalkonsultatsioonide kaudu toetada nägemis-puudele lisanduvate probleemidega töötus, üksindus, (alkoholism, perevägivald jne.)toimetulekut.  Motiveerida hiljuti nägemise kaotanuid kasutama aktiivseid tööturumeetmeid avatud tööturule naasmiseks.

Psühholoog Heiki Sookruus võtab vastu nõustamisele tulijaid jooksvalt Ühingu vastuvõtuaegadel igal neljapäeval. Psühholoog nõustab kliente ka telefoni teel.  Erandkorras nõustab psühholoog klienti ka tema elukohas.

Teenuse maht 2017. aastal on  35 tundi.
Teenuse osutamise periood: 12. september 2017- 31.detsember 2017.
Toetussumma: 500 eurot.
Toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Psühhosotsiaalne nõustamine

Psühhosotsiaalse nõustamise teenuse Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele.
Teenuse eesmärk on trauma, vaimse, psüühilise või füüsilise tervisekahjustuse järgselt inimese sisemise võimekuse tõstmine sotsiaalsest, psüühilisest ja füüsilisest isoleeritusest väljumiseks või isoleerituse vältimiseks ning toimetulekuoskuste taastamine praktiliste oskuste õpetamise kaudu.

Nägemispuudega inimestele toimub 4 toiduvalmistamise grupitööd, 2 uusi käsitööliike ja -võtteid tutvustavat töötuba, mille toimumise käigus on osalejatel võimalik omavahel kogemusi vahetada, et parandada nende iseseisvat toimetulekut. 

Teenuse osutamise periood: 15. mai 2017 – 30. detsember 2017.
Toetussumma: 726 EUR
Toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Teenuse kontaktisik Helen Künnap, tel. 55 515811