Tegevuskeskuse teenus

Tegevuskeskuse teenus Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele.
Toetuse eesmärgiks on pakkuda Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud tegevuskeskuse teenust PPÜ-le kuuluvas majas aadressil Tondi 8a. Tegevuskeskuse järjepidev toimimine toetab Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste toimetulekut läbi neile suunatud teenuste ja toetuste kättesaadavuse säilitamise ning arendamise.

Toetuse raames töötab teenuste koordinaator, kelle ülesanded on järgmised:
Tutvustab nägemispuudega inimestele Keskuse füüsilist keskkonda ja teenuseid.
Koordineerib ringide tegevust ja vajadusel otsib täiendavaid ressursse tegevuste laiendamiseks.
Registreerib kliente individuaalkonsultatsioonidele, loengutele ja teistesse ringidesse.
Valmistab ette ja viib läbi teisi ühekordseid üritusi: rahvusvaheline Valge Kepi Päev, Jõulud, Vabariigi aastapäev, vanalinna päevadel osalemine jms.
Uuendab PPÜ kodulehte ja Facebooki lehte.
Korraldab nägemispuudega inimeste käsitöö müüke.
Vastutab Keskuse dokumentatsiooni ja aruandluse eest.

Toetuse raames töötab Tegevuskeskuses kultuuri- ja sporditöö koordinaator, kelle töö sisu on järgmine:
Koordineerib kõiki tegevuskeskuse spordi- ja kultuuritegevusi. Algatab projekte ja viib neid läbi. Teeb koostööd Tallinna Linna ürituste korraldajatega nt. „Vanalinnapäevad“ ja vahendab PPÜ muusikakollektiive esinema Tallinna Linna üritustel ja asutustes. Teeb koostööd Eesti pimedate Liidu, Eesti Pimedate Spordiliidu, Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja teiste organisatsioonidega ning kaasab PPÜ sportlased ja taidluskollektiivid nende tegevusse. Otsib täiendavaid rahastusvõimalusi PPÜ kultuuri- ja sporditöö arendamiseks.

Tegevuse toetuse periood: 01.01.-31.12.2017
Toetussumma:14 400,00 EUR
Toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Teenuse kontaktisik Helen Künnap, tel. 55 515811