Juhatus

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse koosseis (valitud 28. mai 2016 üldkoosolekul):

1. Janne Jerva (esimees)  E-post: esimees@ppy.ee  Telefon: 55 75 310
2. Artur Räpp  (aseesimees)  E-post: rtr@planet.ee Telefon: 51 916 256
3. Eduard Borissenko E-post: eduard.borissenko@gmail.com Telefon: 56626778
4. Margus Kiin  E-post:  kiinmargus@gmail.com  Telefon: 51 69 177
5. Kert Küla E-post: kert.kyla@gmail.com Telefon: 58 401582
6. Kristiina Peetsalu  E-post: kristiina@ppy.ee  Telefon: 55 517393
7. Ahti Tomp  E-post: ahti@ppy.ee Telefon: 5071135

      
Juhatusse kuulub 5 kuni 9 liiget, täpse arvu kinnitab üldkoosolek.  Üldkoosolek valib juhatuse kolmeks aastaks. Põhikirja järgi peab aastas toimuma vähemalt 10 juhatuse koosolekut, ehk ligilähedaselt üks koosolek iga kuu.