Liikmed

Liikmed

Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse kuulub ligikaudu 500 liiget. Neist 400-ringis elab Tallinnas ja ülejäänud Harju-, Järva-, Rapla- ja Lääne-Virumaal. Ühingu liikmeskonda kuulub umbes 30 toetajaliiget.

Ligikaudu pooled liikmetest on vanemad kui 65 aastat, alla 35-aastaste osakaal on 6% ringis. PPÜ liikmetest umbkaudu 230 on vene keelt kõnelevad liikmed. 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmeks võib olla iga inimene, kellel on tuvastatud nägemispuue.

Ühingu liikmeks astuda soovijal tuleb PPÜ juhatusele esitada:

  1. Vabas vormis kirjalik avaldus.
  2. Tõend nägemispuude olemasolu kohta

Otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta teeb PPÜ juhatus. Liikmeks vastuvõtmise korral tuleb liikmel tasuda sisseastumismaks 2 eurot. Soovi korral väljastatakse liikmele ühingu liikmepilet

Ühingu iga-aastane liikmemaks on 4 eurot, mida tasuvad nii liikmed, kui ka toetajaliikmed. 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmed, kes on vähemalt 85 aastat vanad, , on liikmemaksust vabastatud.

PPÜ-l on ka auliikmed, kelle nimetab juhatuse ettepaneku alusel üldkoosolek. Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.