PPÜ tegevuskeskus asub Tallinna kesklinnas, aadressil Tondi 8a, ühingule kuuluvas majas. Aastakümnete jooksul on PPÜ majast kujunenud nägemispuudega inimestele ainulaadne ja oluline tegevuskeskus, mis on kohandatud arvestades sihtgrupi erivajadusi. Juba praegu töötab majas üle 40 nägemispuudega inimese, hobitegevustega tegeleb teist sama palju ning erinevatel teenustel käib umbkaudu 200 inimest aastas. Lisaks asuvad samas hoones ka Eesti Pimemassööride Ühing  (EPMÜ) ja Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus (NIRK). EPMÜ koondab Eestis pimemassööre neid koolitades ja toetades tööturule sisenemisel. NIRK pakub rehabilitatsiooni teenust nägemispuudega inimestele üle Eesti.

Meie maja on nägemispuudega inimeste kasutuses alates 1955 aastast ja käesolevaks hetkeks vajab olulisel määral rekonstrueerimist. Hoone olukord ei vasta tegevuskeskustele esitatavatele nõuetele ning PPÜ edasine tegevus, hoone seisukorda arvestades, on suurel määral takistatud.

PPÜ on esitanud korduvalt renoveerimistaotlusi nii kohalikele omavalitsustele kui ka riigile, kuid mittetulundusühenduse valduses oleva kinnisvara renoveerimist arvestataval määral ei toetata.

2013 aastal koostasime äriplaani ning pakkusime välja lahenduse, kus arendame välja ning hoiame töös nägemispuudega inimeste tugisüsteemi, mis toimib sotsiaalse ettevõtluse ärimudelina. Ärimudeli rakendumise eelduseks on Tondi 8A hoone rekonstrueerimine tänapäeva nõuetele ning nägemispuudega inimeste vajadustele vastavaks.

Tulevikuplaanides on olulisel kohal Tondi 8A majas asuv üle-eestiline sotsiaalse ettevõttena toimiv pimedate ja vaegnägijate tugisüsteem, kus ühes majas on nii rehabiliteerimis-, koolitus-, vabaaja- ja tegevuskeskus kui ka toetatud töö keskus.

2013 aastal valmis riigi televisiooni heategevussaate ”Jõulutunnel” toetusel hoone kõiki osasid hõlmav rekonstrueerimisprojekt, mis on jagatud etappideks – see võimaldab jätkata majas teenuste osutamist ka rekonstrueerimise käigus. Hetkel on ehitusprojekti raames lõppjärgus I etapi rekonstrueerimistööd EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse ruumides. Samuti on rekonstrueeritud osaliselt (ca 600 m2) PPÜ tegevus- ja kaitstud töökeskuse ruumid.

Lähiajal on hädavajalik teostada ehitusprojekti järgi II ja III etapp, mis hõlmab katuse rekonstrueerimist ja maja soojustamist koos vajalike lisatöödega.

Oleme seisukohal, et PPÜ-le kuuluva maja säilitamine ja rekonstrueerimine on nägemispuudega inimestele suunatud teenuste ja tegevuste jätkusuutlikkuse seisukohast ülioluline.