Sõbrad

Avatud Eesti Fond 
Eesti Pimedate Raamatukogu
Eesti Pimedate Spordiliit
Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ)
Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus
MTÜ Kakora
Sotsiaalministeerium

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Terateater
Worex Media Group