Kuukiir

"Kuukiir" on Põhja-Eesti Pimedate Ühingu infoleht.

Infoleht ilmub novembrist 1997.

Infolehe toimetus:
Peatoimetaja: Mirja Räpp
telefon: 58 141 363
E-post: mirjak@hot.ee

Toimetuse liikmed:
*  Vello Vart
*  Eduard Borissenko
*  Jakob Rosin