Keskkonna kohandamine

Keskkonna kohandamine orienteerumise hõlbustamiseks

Nägemispuudega õppurit tuleb eelnevalt tutvustada koolisiseste ja –väliste marsruutidega ning õppeklasside ning muude vajalike ruumide asetusega. Seetõttu peaks õppuril olema kasutada piisav arv eripedagoogi tunde orienteerumisõpetuseks. Orienteerumisõpetusega saab toetada õppuri iseseisvust.Nägemispuudega õppuril peab olema valmisolek ja oskused iseseisvalt liikuda, et ta ei jääks üksinda jäädes hätta (Kõiv 2006). Kontrastsuse põhimõtet tuleb jälgida ka nende objektide puhul, mida vaegnägija peab leidma koolimajas liikudes. Näiteks uksed, ukselingid, lülitid. Eelnimetatud võiksid olla kontrastsed, piisavalt suured ja hästi ligipääsetavad. Uste puhul võib kontrastselt värvida ukse raami. Ukselingi tausta saab esile tõsta nii, et värvitakse lingi tagune näiteks kollaseks ja link ise on tumedam näiteks pruun. Lülitid võiksid olla kogu majas ühesugused ja ühes asendis. Seljuhul pime inimene teab, kas valgus on kustutatud, kui ta juhtub ruumi viimaseks jääma (samas).