Kommunikatsioon

Kommunikatsioonivõimalused

Nägemispuudega inimeste üheks peamiseks probleemikson igapäevaelus toimetulekuks vajaliku informatsiooni kättesaadavus.
Seetõttu on oluline teada erinevaid kohandamisi, mis võimaldavad pimedatel ja vaegnägijail iseseisvalt neile sobivat informatsiooniallikat või suhtluskanalit kasutada.

Kaasaegsest infotehnoloogiast on nägemispuudega inimesele asendamatu abi suhtlemisel, hariduse omandamisel ja töötamisel. Pimedad ja nõrgaltnägijad kasutavad infotehnoloogilisi võimalusi meelsasti, sest need avardavad oluliselt nende piiratud kommunikatsioonivõimalusi. 

Rahvusvahelise nägemispuudega massööre ja nende koolitajaid koondava organisatsiooni “AKTIVO 2000” poolt väljatöötatud nägemispuudega massööride koolitamise juhendmaterjalides on koolitatavatele esitatavate nõuete all välja toodud järgmist:
1. Õpilastel peavad olema head arvutioskused ja nad peavad võtma aktiivse rolli nende arendamises.
2. Õpilasel peab olema võimalik kasutada õppeperioodil sülearvutit ja teisi vajalikke abivahendeid.
3. Kus iganes infotehnoloogiat on kasutatud või sellele viidatud, peavad õpetuskeskkonna liikmed kindlustama, et kõik paketid, programmid, veebileheküljed oleksid vaegnägijatele ligipääsetavad.
Bulmani juhendmaterjalidest võib lugeda, et pimedatele ja vaegnägijaile kohandatud raamatukogu peaks sisaldama järgmist:
• lindistatud materjal;
• kaitseekraanid ja kõrge resolutsiooni ning suure ekraaniga monitorid;
• süsteemi valikmenüü, mis võimaldab kasutajal muuta ekraani kontrastsust, kirja suurust ja värve;
• kirja suurendamise seaded;
• ekraanilugemisprogramm;
• teksti ettelugemise (tekstist kõneks) seaded;
• optilise märgituvastuse süsteem (skaneerib teksti ja võimaldab seda uuesti lugeda kui teksti);
• Braille’ kirja tarkvara;
• riist- ja tarkvara, mis võimaldavad andmesisestust otse Braille’ kirjas
(Pulmani juhendmaterjalid 2003).

Sellised kommunikatiivsed kohandamised muudavad informatsiooni hankimise ja suhtlemise nägemispuudega inimestele tunduvalt kättesaadavamaks, kuid ei asenda siiski nägemist täiel määral. Kohandamiste kasutamisel on nägemispuudega inimene sõltuvuses tehnilistest vahenditest (arvuti, skanner jne.) ning välistatud on iseseisvalt traditsiooniliste vahendite kasutamine (nägijatekirjas tekstid). Samuti ei taga tehnilised lahendused sellist informatsiooni hankimise kiirust kui visuaalsete võimaluste korral. Takistuseks võib olla ka vajalike vahendite maksumus (arvuti ei ole soodustingimustel muretsetavate abivahendite nimekirjas) ja ligipääsetavus üldkasutatavates kohtades olevatele kohandatud vahenditele.