Töövõimalused nägemispuudega inimestele


PUUDEGA INIMESE VÕIMALUSED POLE TEGELIKULT ERITI PIIRATUD


Nägemispuudega inimesed (sealhulgas pimedad) on tegelikult võimelised peaaegu igaks tööks, milleks normaalse nägemisega inimesedki. Loomulikult jäävad siinkohal kõrvale enesestmõistetavad ametid nagu autojuht, piloot vms. Pisut uurides, võib avastada, et pimedate ja nägemispuudega inimeste seas on juriste, näitlejaid, raamatupidajaid, sekretäre, finantsanalüütikuid, õpetajaid, lasteaia kasvatajaid, nõustajaid, programmeerijaid, kokkasid, müügimehi, laotöölisi, tehasetöölisi, administraatoreid, massööre, puuseppi, mööbli restauraatoreid, autoremondilukkseppasid jne. Siinkohal ei saaks välja tuua kõiki ameteid, mida peavad pimedad või piiratud nägemisega inimesed praegu või mida nad võiksid teha tulevikus. Võimaluste hulk on lihtsalt meeletu. Kui sellest kirjalõigust jääb uskumiseks väheks, siis siit leiab näiteid elust enesest.

IGA INIMENE ON ERINEV


Igal nägemispuudega inimesel on erinev nägemisjääk ja visuaalne pilt, seega ka erinevad töömeetodid. Mõni kasutab oma nägemist rohkem kui teised, teine seevastu saavutab oluliselt suurema efektiivsuse, ilma nägemismeelt kasutamata, isegi kui ta nägemisjääk seda võimaldaks. Paljud on tööks vajalikud oskused ja liigutused omandanud enne nägemise halvenemist, mistõttu vajavad nad ainult abivahendite kasutama õppimist, et oma erialal jätkata. Inimesed, kelle nägemine on halvenenud või kadunud enne eriala omandamist, pole samuti saamatud. Nad vajavad lihtsalt abivahendeid ja nende kasutamiseks tarviliku koolitust, eriala omandamise ajal. Nii võivad neist saada isegi efektiivsemad töölised, kui need kes abivahendeid peale eriala omandamist kasutama õppisid, kuna neil on algusest peale võimalus kahe maailma ühendamiseks ning koos toimima panemiseks.

KOHANDATUD TÖÖKESKKOND


Kohandatud töökeskkond tähendab tegelikult enamasti vaid mõnda muudatust puudega inimese töökohas, mis võimaldavad tal sooritada oma tööülesandeid sama hästi (kuid mitte alati samal moel), kui tema kolleegidel, kel pole puuet. Mõned muudatused töökeskkonnas, mis on maailmamastaabis oma efektiivsust tõestanud ning on sealjuures suhteliselt taskukohased (mõni küll erinevate toetuste abiga, kuid siiski), on järgmised:
  • Vastavalt inimesele kohandatud valgustus ning erinevate eredate ning läikivate pindade kaotamine. Tihti piisab suuremast valgusest ning kontrastsematest tööpindadest.
  • Erinevate märkmepaberite ja käsikirjas teadete asemel sõnumite edastamine meilitsi või helisõnumiga. Kui sellist võimalust pole, piisab tihti lihtsalt suurest kirjast.
  • Suurendava- või tekstituvastus tarkvaraga arvuti. Tihtilugu on abiks ka suurem monitor või Braille-kirja monitor.
  • Lisaks on hulk igapäevaseid abivahendeid, nagu näiteks raha tuvastaja, luup, rääkiv kalkulaator jne.

KASUTATUD MATERJALID