Liikmed

Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse kuulub ligikaudu 500 liiget. Neist 400-ringis elab Tallinnas ja ülejäänud Harju-, Järva-, Rapla- ja Lääne-Virumaal. Ühingu liikmeskonda kuulub umbes 30 toetajaliiget.

Ligikaudu pooled liikmetest on vanemad kui 65 aastat, alla 35-aastaste osakaal on aga seevastu umbes 6% ringis. PPÜ liikmetest umbkaudu 230 on mitte-eestlased ehk siis vene keelt kõnelevad liikmed. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmeks võib olla iga VEK-i (Vaegurlus-Ekspertiisi Komisjon) poolt ametlikult nägemisvaeguriks tunnistatud isik.

Ühingu liikmeks astuda soovijal tuleb PPÜ juhatusele esitada:
1. Vabas vormis kirjalik avaldus.
2. VEK-i tõend nägemispuude olemasolu kohta

Otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta teeb PPÜ juhatus. Liikmeks vastuvõtmise korral väljastatakse vastsele liikmele soovi korral ühingu liikmepilet ja liikmel tuleb tasuda sisseastumismaks 2 eurot:
Ühingu iga-aastane liikmemaks on 4 eurot, mida tasuvad nii liikmed, kui ka toetajaliikmed. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmed, kes on vähemalt 85 aastat vanad, ja liikmed, kellele on antud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetus, on liikmemaksust vabastatud.