Struktuur ja Töökorraldus

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) kõrgemaks juhtivaks organiks on Üldkoosolek. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt 2 korda aastas, kevadel ja sügisel. Üldkoosoleku vahelistel perioodidel juhib PPÜ tegevust 7 - 11 liikmeline juhatus. Juhatus valitakse Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.