Nägemispuudega inimeste tugisüsteem Eestis

Minevik:
N-Liit - kindla riigipoolse finantseerimisega suletud tugisüsteem. Pakkus võimaluse kõigile nägemispuudega inimestele rehabilitatsiooniks, töötamiseks, vabaaja tegevusteks ja puhkamiseks. Ainuüksi Eesti Pimedate Ühingu Tallinna Ettevõttes töötas ca 260 pimedat ja vaegnägijat.
Probleem: suletud süsteem.

Olevik:
Toimimine 25 aastat N-Liidu aegse kinnisvara toel.
MTÜ-d ja eraomand – tegevus on saanud võimalikuks nägemispuudega inimeste vabatahtliku töö najal.
Probleem: ammendunud ressursid, juhuslikkus, järjepidevuse ja kindluse puudumine. Tegevuse minimaalse järjepidevuse tagamiseks tühjendatakse eraomandis oleva kinnisvara haldusvahendeid. Kõik laguneb, kinnisvara kaotab väärtust ja tegevuskeskkond ei vasta mingitele nõuetele. Pidev läbipõlemine projektist projektini.

Meil on olemas:
• Projektipõhine mittetulundusühing, mis tegutseb nägemispuudega inimeste endi vabatahtliku töö najal.
• Aastate jooksul väljatöötatud arvestatav teenuste võrgustik.
• Vajalikud teadmised ja oskused tugisüsteemi käivitamiseks.
• Tugev side sihtgrupiga.
• Eraomandis olev lagunenud tegevuskeskkond.

Meil on puudu:
• Jätkusuutlik riigipoolne rahastus.
• Seadusandlusest tulenev tugi teenuste arendamiseks.
• Kõigile nõuetele vastav tegevuskeskkond.
• Tööhõivealased uuringud, milliseid töid saavad nägemispuudega inimesed kaasaegses ühiskonnas teha ja mis oleks kaitstud töökeskuste turunišš.

Tulevikus võiks olla:
• Olemasolevate teenuste järjepidev rahastamine.
• Tegevuskeskuse renoveerimine ja vastavusse viimine tegevusele esitatavate nõuetega.
• Hoolekandeseadusesse nägemispuudega inimeste tegevuskeskuse, kaitstud- ja toetatud töökeskuse teenuse sisseviimine ja pearaha süsteemi käivitamine.
• Erivajadustele kohandatud tööalase ümberõppe jätkusuutlik rahastamine Eesti Töötukassa kaudu.
• Kättesaadav puudespetsiifiline rehabiliteerimisteenus.