PPÜ mõjuraport

PPÜ on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) projekti toel koostanud mõjuraporti.

SEV-i eesmärgiks on aidata suurendada sotsiaalsete ettevõtete positiivset ühiskondlikku mõju. Iga nende tegevus lähtub sellest sihist. Ometi on ühiskondliku mõju hindamine tihti väga keeruline ja sellest laiemale avalikkusele arusaadav rääkimine veel keerulisem…

SEV-i liikmete tulemusi ja mõju aidatakse atraktiivselt tutvustada raportite abil. Raportid näitavad läbi selgelt esitatud numbrite, põnevate lugude ja haaravate fotode abil sotsiaalsete ettevõtete olemust Eesti ühiskonnas. 

PPÜ raport pdf formaadis on leitav siit.

SEV-i koduleht, kust saab lugeda ka teiste sotsiaalsete ettevõtete kohta on siin.

Raporti tekstid ja pildikirjeldused on siin.