See leht on meie vana kodulehe osa.

<Sisukord

Külastage meie uuenenud kodulehte www.ppy.ee

Eesti Pimedate Raamatukogus 2003. aastal

välja antud heli- ja punktkirjas raamatuid

2. nimekiri

Heliraamatud

1. "Raamatututvustaja 2002"
Tallinn: Eesti Pimedate Raamatukogu, 2003.

Tekst 1 kassetil.
Loeb Milvi Tischler.

Annoteeritud bibliograafia Eesti Pimedate raamatukogus 2002. aastal väljaantud heli- ja punktkirjas teavikute kohta.

2. Segal, Erich. "Arstid"
Tallinn: Varrak.

Tekst 26 kassetil: 38 t. 35 min.
Loeb Helle-Reet Helenurm.

E. Segali mahukas teos, mis kuulub Varraku ajaviiteromaani sarja.

3. "Valguse Kaja" 2003. a. nr. 1 (aprill).

Tallinn: Eesti Pimedate Liit, 2003

Tekst 1 kassetil.

Loeb Milvi Tischler.

Eesti Pimedate Liidu infoleht: EPL-I juhatuse koosolek 18.02.2003; NKL-I 75. tegevusaasta pidulik tähistamine; Neli talvepäeva Karaskil; Kuulsatest

pimedatest muusikutest ja kunstnikest; Põhja-Eesti Pimedate Ühingu puhkpilliorkester 45. Ja dirigent Vello Loogna 35. Tööaasta tähistamine; Teel; Arvutiga ajalehti kuulama; Sotsiaaltöö magister Aleksander Vassenin 50; Saavutus haridusteel.

4.Ühinemisleping. Postimehe ja SL Õhtuleht vaheleht 16.04.2003.

Tekst 1 kassetil: 1 t. 28 min.

Loeb Milvi Tischler.

Kokkuvõtlik lühiülevaade Eesti ja Euroopa Liidu vahelisest ühinemislepingust. Välja antud Avatud Eesti Fondi ja Euroopa Liidu infosekretariaadi toetusel.

PUNKTKIRJAS RAAMATUD

1. Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. I osa. Eluloolisi artikleid. 2-s köites.

Tallinn: Eesti Pimedate Ühing, Tartu Ülikooli Nägemise Tervishoiu Laboratoorium, 1991. Koostaja Aldo Kals.

E. Blessigi, J. Dreimanni, A. Einpauli, H. Leikopi jt. eluloolisi artikleid.

2. Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. II osa. Eluloolisi artikleid. 2-s köites.

Tallinn: Eesti Pimedate Muuseum, 1996. Koostaja Aldo Kals.

A. Antoni, E. Kotka, V. Pilvistu, A. Raigna, A. Siimeri jt. eluloolisi artikleid.

3. Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. III osa. Eluloolisi artikleid. 2-s köites. Tartu: Eesti Pimedate Muuseum, 2001. Koostaja Aldo Kals.

A. Aaviste, E. Hallapi, E. Ivanova, A. Kivilo, K. Laasi, V. Vardi jt. eluloolisi

artikleid.

4. Raamatututvustaja 2002. -Tallinn: Eesti Pimedate Raamatukogu, 2003.

31 lk.

Annoteeritud bibliograafia Eesti Pimedate raamatukogus 2002. aastal väljaantud heli ja punktkirjas teavikute kohta.

5. Sinu õigused Euroopa Liidus pärast Eesti ühinemist. 2-s köites.

6. "Valguse Kaja" 2003. a. nr. 1 (aprill).

Tallinn: Eesti Pimedate Liit, 2003.

66 lk.

Eesti Pimedate Liidu infoleht: EPL-I juhatuse koosolek 18.02.2003; NKL-I

75. tegevusaasta pidulik tähistamine; Neli talvepäeva Karaskil; Kuulsatest

pimedatest muusikutest ja kunstnikest; Põhja-Eesti Pimedate Ühingu puhkpilliorkester 45. Ja dirigent Vello Loogna 35. Tööaasta tähistamine; Teel;

Arvutiga ajalehti kuulama;Sotsiaaltöö magister Aleksander Vassenin 50;

Saavutus haridusteel.

Külastage meie uuenenud kodulehte www.ppy.ee

(Autoriõigus laieneb ka Internetis olevatele materjalidele.)