See leht on meie vana kodulehe osa.

<Sisukord

Külastage meie uuenenud kodulehte www.ppy.ee

Tartu Emajõe Kool 80

Tänavu tähistas Tartu Emajõe Kool oma ümmargust sünnipäeva koguni kolmel päeval. 24. novembril toimus Tartu Jaani Kirikus heategevuskontsert, kus esinesid Tõnis Mägi, Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari Naiskoor ja taidlejad Tartu Emajõe Koolist. Sel heategevuskontserdil korjati raha punktkirjas kooliõpikute muretsemiseks. Kui riigikoolil, kus õpivad pimedad lapsed, ei jätku vajalike õpikute muretsemiseks raha, siis on tegemist kurva ja isegi piinliku olukorraga.

25-ndal oli kooli saalis sisukas konverents, kus käsitleti nägemispuudega õpilaste arendamist ja õpetamist. Sellest asjalikust konverentsist tahan kirjutada hiljem.

26-ndal novembril aga toimus Tartu Emajõe Kooli vilistlaste kontsert-aktus, mille heatujulisteks juhtideks olid vilistlased Anneli Brandt ja Aleks Mikli. Pärast piduliku ürituse avamist toodi saali kooli lipp ja orkestri saatel lauldi hümni. Kontserdil osales nimelt Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu Puhkpilliorkester Neeme Saare juhatusel. Siis järgnes juba traditsiooniks muutunud küünalde süütamine. Iga lennu esindaja pidi süütama küünla. Lende on kokku 32. Esimese leegi läitis esimese lennu klassijuhataja Ants Siimer. Selle tseremooniaga meenutasime minevikku.

Kõnega esines direktor Arvo Pattak, kes asus kooli etteotsa alles möödunud suvel. Ta pöördus kooli vilistlaste, endiste pedagoogide ja töötajate poole Juhan Liivi mõtteteraga: "Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta.". Kõneleja meenutas, et aastal 1964 kolis kool majja Munga 16. Aastal 1969 sai kool enda kasutusse maja Vabaduse puiestee 9. Neis hooneis asub kool praegugi. Praegu on koolis 82 õpilast ja 16 klassikomplekti. Tartu Emajõe kool on riigikool, mille ülesandeks on tagada kõigile nägemispuudega õpilastele võimalus omandada põhi- ja keskharidus ning tegelda huvialadega.

Kontserdil oli etteasteid üsna palju. Kõigepealt tõstan esile "Koolilaulu", mille sõnad ja viisi on loonud õpetaja Maila Jürgenson. Selle esitas õpetajate ansambel Tiiu Lõhmuse juhatusel. Õpilane Aleksei Brjantsev mängis süntesaatoril loo, mille ta on ise komponeerinud. Muusikaõpetaja Kaido Laasi on kirjutanud pala "Unelmais". Selle esitasid autor klaveril ja Vello Vart klarnetil. Kaunilt kõlas Leonard Bernsteini "I feel pretty" Kerti Kollom-Seidelbergi esituses. Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu Segaansambel, mida juhendab Kristi Treiman, esitas aga Isak Dunajevski "Koolivalsi". Solistiks oli Kerti. See laul oli moes möödunud sajandi keskpaiku ja seetõttu tuletas mulle meelde minu lapsepõlve. Oli tore, et kontserdil tehti ka nalja. Näiteks Anneli Brandt etles meile nõukogudeaegse pioneeritõotuse. Sõnakunstiring, mida juhendab Maila Jürgenson, esitas lõbusaid kohti Oskar Lutsu "Kevadest". Hästi humoorikalt esines õpetajate näitering, mida juhendab samuti Maila Jürgenson. Nad mängisid "Mõmmi aabitsa" tegelasi, kuid tegid seda nii nagu nad oleksid lapsed, kellel energia üle keeb. Igal juhul oli see vahva naljatükk. Kontsert oli huvitav ja mitmekesine.

Sisuka kõnega esines Aldo Kals. Ta tõdes, et meil on juba aastakümneid komme tähistada kooli sünnipäeva viie ja nulliga lõppevail aastail. Aldo tegi ettepaneku, mis põhineb meie kooli järjepidevusel. Meie kooli ajalugu jaguneb kaheks perioodiks: Tallinna perioodiks ja Tartu perioodiks. Tallinna perioodi teame küll vähem. Siiski võttis meie kool suurepäraselt osa Tallinna Pimedate Kooli sajanda sünnipäeva tähistamisest aastal 1983. Aastal 1998 tähistati sama kooli 115-ndat aastapäeva. Ja ongi selline mõte, et hakkaksime edaspidi kolme ja kaheksaga lõppevail aastail tähistama Tallinna Pimedate kooli tähtpäevi. Nii võiks meie pitsball olla aastal 2008, et tähistada selle õppeasutuse 125-ndat sünnipäeva.

Vilistlasnõukogu on peaaegu igal mõistlikul koolil, aga Tartu Emajõe Kooli vilistlasnõukogu on 15 aastat tukkunud. Vilistlasnõukogu on kooli käepikenduseks suhtlemises õpilaste ja vilistlastega. On ettepanek kutsuda vilistlasnõukogu uuesti ellu. Kõneleja teatas ka, et tema käes on vilistlasnõukogu arhiiv aastast 1990. Selle annab ta kooli direktorile.

Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskus annab Tartu Emajõe Koolile üle kingituse. Kingituseks on Braille’ printer.

Oma kirjutise lõpetan auväärse õpetaja Ants Siimeri innustava kõnega. Ta ütles, et on lugenud lehest meie kooli kohta, kuid ei mäleta, et seda kooli oleks nimetatud eliitkooliks, kuigi kool on väga moodne ja kaasaegne. Õpetaja Siimer arvas, et kool, kes tähistab täna oma 80-ndat sünnipäeva, on kogu aeg olnud eliit - eliit mitmel põhjusel. Kõneleja nentis, et ta tunnetab kooli tohutut vaimset potentsiaali. Kool, kus on alla saja õpilase, peab oma juubelit kolm päeva. Ja ei ole vist ühtki teist kooli, kes tõmbaks enda külge Haridusministeeriumi niisuguse raskustungiga. Edasi kõneles esimese lennu klassijuhataja Siimer sellest, mida tema on sellelt koolilt saanud. 45 aastat tagasi, kui ta oli 25 aastat vana ehk natukene noorem kui praegu, pandi ta selle kooli matemaatika õpetajaks. See oli aastal 1960. Kaks aastat hiljem lõpetas esimene lend, kelle esindajaid on siin neli. Kokku oli neid seitse. Neist kahte meie hulgas enam ei ole. Ants Siimer ütles, et sai sellelt lennult, nendelt õpilastelt erakordse kingituse- väga lühikese aja jooksul omandas ta põhilise arusaama õpilase ja õpetaja vahelisest koostööst. Aitäh esimese lennu õpetajatele ja õpilastele, kes õpetasid koostööd. Nii me vastastikku kujunesime nendeks, kes oleme praegu. Lõpuks soovis kõneleja koolile pärituult skautide toreda laulusalmiga:

Julgesti juhtige sammu.

Astudes olgu üksmeel.

Jätkugu nooruserammu

Nüüd ja edasi veel.

Vello Vart

Külastage meie uuenenud kodulehte www.ppy.ee

(Autoriõigus laieneb ka Internetis olevatele materjalidele.)