See leht on meie vana kodulehe osa.

<Sisukord

Külastage meie uuenenud kodulehte www.ppy.ee

Abilaegas täitis tühimiku

Hasartmängumaksu nõukogu poolt rahastatav ja MTÜ Jumalalaegas poolt korraldatav puuetega inimeste anonüümne nõuandetelefon Abilaegas vastas jaanuaris 76 inimese kõnele ning tõestas sellega, et teenuse järgi on suur vajadus.

Statistika näitab, et 22 tööpäeva jooksul kõneles Abilaeka nõustaja helistajatega ühtekokku ligi 19 tundi. 76st kõnest pikim kestis ligi kaks tundi. Kõnesid võeti kõikjalt Eestist.

Abilaeka nõustaja, sotsiaaltöö magistri Aleksander Vassenini sõnul, kes ise on pime ja sügava puudega, ei osanud ta nii mitmekesist teemadevalikut tööle asudes küll oodata. Kui esialgu planeeriti abistada ja nõustada eelkõige nägemispuudega inimesi, siis tegelikkuses oli neid kõigist helistajatest pooled. Palju pöördus Abilaeka poole liikumispuudega inimesi, aga ka reumahaigeid, psüühikahäiretega inimesi ja diabeetikuid.

Kõnede teemasid analüüsides, leiab nõustaja Aleksander Vassenin, et ega päris suuri üllatusi ükski kõne ei toonud, pigem andis see veelkord tunnistust väga laiast probleemide ulatusest ning puuetega inimeste ebakindlusest ametnikega otsesuhtlemisel. Enne kui sotsiaalkindlustusameti infotelefonile või pensioniametisse helistada, soovitakse ikka oma vajadusele justkui kinnitust. "Ja kui ma suunan ta konkreetsete allikate poole, siis nad muutuvad oluliselt enesekindlamaks ja julgemaks edasisel asjaajamisel," leiab Vassenin. Samas on palju inimesi eelkõige lahterdanud Abilaeka nn usaldusliiniks, kus olemas kuulav kõrv oma olmemurede kuulamiseks jpm.

Värvikaimateks näideteks on silmaoperatsiooni ootel murest murduv naine, kes kartis lõikusega kaasnevat valu, hooldaja kes vajas reformvoodit, mida kaubandusvõrk enam ei paku ning murelik kodanik, kes kaebas kõrvalkorteris asuva viinavabriku üle. Kõigile neile on antud nõu ja suuniseid, mida teha ning kuhu pöörduda või rahustatud ja antud hingerahu kinnitusega, et tänapäevased kaelõikused tehakse praktiliselt valutult.

Helistajate seas oli ka palju hooldajaid ja lähedasi, kes vajasid nõu oma hooldatavate igapäevaelu korraldamisel, puudeastmete taotlemisel ja rehabilitatsiooniteenuste saamisel. Aleksander Vassenini sõnul oli kõige kurvem kuulata kõnesid muredes eakatelt emadelt, kelle pojad on kroonilised alkohoolikud ning kes seeläbi kas ei püsi hooldekodudes või terroriseerivad oma lähedasi. Kõige negatiivsem oli kuulata aga murelikku naist, kelle lähedane juba aastaid pidevalt ähvardab ennast üles puua.

Kuu aega tööd tõestas seega, et Abilaegas on kui tugev õlg, millele toetamine annab jõudu edasi võidelda ja edasi minna.

__________________

Abilaegas nõuandetelefon 60 888 60 on avatud esmaspäeviti ja reedeti kella 16:00 kuni 21:00 ja teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kella 8:00 kuni 13:00.

Helistajatele antakse praktilist nõu puude astmetega ja rehabilitatsiooniga seonduvast, puude iseärasustest, erinevate toetuste taotlemisest, abivahenditest, tööhõivest, hariduse omandamisest jpm. Lisaks antakse infot puuetega inimestega tegelevatest organisatsioonidest, rehabilitatsiooniasutustest jne. Pakutakse nägemis- või muust puudest tingitud psühholoogilist nõustamist, kuid loomulikult on olulisimaks just murede, ettepanekute, läbielamiste ja muu helistaja jaoks olulise ärakuulamine.

(Pressiteade 6. veebruar 2007)

Külastage meie uuenenud kodulehte www.ppy.ee

(Autoriõigus laieneb ka Internetis olevatele materjalidele.)