Aktiivsete Kodanike Fond

Avatud Eesti Fond

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN)

Eesti Kultuurkapital

Eesti Toidupank

Eesti Töötukassa

Kaitseressursside Amet

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond

SA KredEx 

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV)

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Vabaühenduste Liit