Nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamine ja sotsiaalkeskuse teenuse käivitamine Põhja-Eesti Pimedate Ühingus

Periood: 01.03.-30.06.2013

Rahastajad: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Projekti  üldeesmärk:
Nägemispuudega inimestele kohandatud tegevuskeskkonna loomine ja neile suunatud teenuste kättesaadavuse parandamine s.h tugisüsteemi teenuste arendamine ja sotsiaalkeskuse teenuse käivitamine.

Lühikokkuvõte: Projekti raames koostatakse PPÜ-le äriplaan, mis  täpsustab lähiaastate tegevussuunad, analüüsib olemasolevaid ja vajaminevaid ressursse Ühingu elus oluliste eesmärkide saavutamiseks.  Projekt aitab Koostatava äriplaani toel PPÜ-le kuuluvas majas aadressil Tondi 8a Tallinnas välja kujundada nägemispuudega inimestele mõeldud tegevuskeskuse, millesse koonduksid mitmed sihtgrupile teenuseid pakkuvad organisatsioonid ning nende poolt osutatavad teenused.Samuti alustaks tööd nägemispuudega inimestele kohandatud sotsiaalkeskus.

Äriplaani rakendumisel muutuksid pimedatele ja vaegnägijatele senisest kättesaadavamaks erinevad rehabilitatsiooniteenused, tööalane nõustamine ja ümberõpe, vabaaja veetmise võimalused, informatsiooni kättesaadavus ja kogemusnõustamine. PPÜ kujuneks oluliseks kompetentsikeskuseks nii nägemispuudega inimestele kui ka riigi- ja KOV tasandi spetsialistidele.

Tallinna Nägemispuudega Inimeste Sotsiaalkeskuse tegevuste maksimumprogramm:

Nõustamine
1. Sotsiaalnõustamine;
2. Psühholoogiline nõustamine ja grupitöö;
3. Tugiisikute ja perekonnaliikmete nõustamine;
Teenused
Infomaterjalide kohandamine. (vabatahtlike lugejate ja skaneerimise teenus), elektroonilise info kohandamine;
4. Kohandatud Internetiklassi kasutamine (arvutid on varustatud ekraanilugemis- ja suurendusprogrammiga);
5.  arvutialane teenus kodudes;
6. heli- ja punktkirjas raamatute laenutamine;
Kursused
7. Kohanemiskursused hiljuti nägemise kaotanuile;
8. Keelekursused (eesti, inglise jm keel);
9. Arvuti- ja itk-tehnoloogia-alased koolitused. Nii keskuses kui interneti teel;
10. Abivahendite tutvustamine ja kasutamise õpetamine;
11. Tarbijakoolitused (tarbijaõigused, uued tooted, kuidas soovitud kaup üles leida jms);
Ringid ja arendavad tegevused
12. Punktkirjaring (punktkirja tutvustamine, punktkirja oskuste arendamine);
13. Käsitöö ja vaibakudumine;
14. Loovtegevused: kaartide valmistamine, punutised, maalimine, nahk- ja paberehistööd;
15. Keraamika;
Sport
16. Pimedate lauatennis – showdown;
17. Üldtreeningud, aeroobne treening (velotrenažöör, jooksurada, sõudetrenažöör jm);
18. Male ja kabe treeningud;
19. Enesekaitse: Idamaine lähivõitlus - wing –tsun;
20. Jooga võimlemine (vm koordinatsiooni ja painduvust arendav);
Kultuur
21. Lauluansambel;
22. Muu muusikaline tegevus: üksiksolistid, instrumentalistid jm;
23. Puhkpilliorkester;
24. Peotants;
25. Näitering;
Tervis ja muud teenused
26. Soodustingimustel massaažiteenus;
27. Juukselõikus, maniküür ja pediküür;
28. Kohvikunurk koos toitlustuseks vajalike automaatidega (vesi, kohvi, võileivad;)
Klubiline tegevus
29. Tähtpäevade ja sünnipäevade tähistamine;
30. Mälumänguklubi;
31. Kirjandusring;
32. Reisiklubi (Teised maad ning mis ja kus seal on);
Koolitused ja seminarid
33. Koolitused (avatud uste päev) sotsiaaltöötajatele ja –üliõpilastele, arstidele;
34. Rehabilitatsiooni-alased koolitused ja seminarid sellel alal töötajatele;
35. Nõustamine ligipääsetavusalastes küsimustes.

Lisaks eelnimetatud regulaarsetele tegevustele toimuvad sotsiaalkeskuses erineva temaatikaga loengud, ekskursioonid muuseumitesse ning teistesse huvitavatesse paikadesse, rahvusvahelise Valge Kepi Päeva tähistamine jne).

Nägemispuudega inimestele mõeldud sotsiaalkeskusest võiks saada tulevikus näidissotsiaalkeskus, kus on võimalik korraldada koolitusi ka erivajadustega inimestega töötavatele spetsialistidele ning anda nõu teenuste ja kohanduste osas.

Projekti tegevused, tulemused: 

* 26. märtsil osalesime riigikogu sotsiaalkomisjoni laiendatud istungil, kus tutvustasime  nägemispuudega inimestele olulist tugisüsteemi ning sellega seonduvaid probleeme;
* 5. aprillil  korraldasime PPÜ-s  infopäeva, kus tutvustasime Ühingu liikmetele sotsiaalkeskuse teenuse arendamist ja  kogusime uusi ideid nägemispuudega inimeste tugisüsteemi teenuste äriplaani koostamiseks.
* 13. mail käisime Tallinna Kesklinna vanema juures tutvustamas  PPÜ poolt nägemispuudega inimestele pakutavaid teenuseid ning uurisime edasise koostöö võimalusi;
* 1. juunil tutvustasime PPÜ üldkoosolekul osalejatele sotsiaalkeskuse teenuse äriplaani ning kogusime täiendavaid ettepanekuid;
* 4. juunil kogunesid nägemispuudega inimeste tugisüsteemi teenuste arendamise aruteluks ümarlaua ümbere Tallinna linnavalitsuse esindajad ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti spetsialistid. Kaasatud olid ka MTÜ nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse ja Eesti Pimemassööride Ühingu esindajad. Arutasime koostöövõimalusi PPÜ majja aadressile Tondi 8a loodava  sotsiaalkeskuse loomisel ja vaatasime üle juba olemasolevad tegevused ja teenused.
*  19. juunil käisime koos teiste nägemispuudega inimeste organisatsioonidega Sotsiaalministeeriumis selgitamas nägemispuudega inimeste tugisüsteemi teenuste arendamise vajadusi. Rääkisime kaitstud- ja toetatud töökeskustest ning tegevuskeskuse teenusest.   
Kogu ettevõtmise paberile panemiseks saime lisaks meeskonnaliikmetele kaasata igati    asjalikku nõu äriplaani konsultantidelt Marek Rannalalt ja Inga Kärg’ilt.

Projekti eelarve:  2863,80 eurot  s.h KÜSK poolne finantseering 2534,80