Eetilised põhimõtted

Tegutseme vastavuses vabaühenduste eetikakoodeksis esitatud põhimõtetega.