Juhatus

Valitud 21. mai 2022 üldkoosolekul, volitused algasid 01. juunil 2022.

  • Janne Jerva  E-post: jannejerva@gmail.com  Telefon: 55 75 310
  • Artur Räpp  E-post: rtr@planet.ee  Telefon: 51 916 256
  • Margus Kiin  E-post: kiinmargus@gmail.com  Telefon: 51 69 177
  • Viktor Paring E-post: vickctor@gmail.com Telefon: 53 58 5906
  • Jaanus Riimets  E-post: jaanus.riimets@gmail.com  Telefon: 56 628 641

     
Juhatusse kuulub 5 kuni 9 liiget, täpse arvu kinnitab üldkoosolek.  Üldkoosolek valib juhatuse kolmeks aastaks. Juhatus valib endi seast esimehe. Põhikirja järgi peab aastas toimuma vähemalt 10 juhatuse koosolekut, ehk ligilähedaselt üks koosolek kuus.