Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevuskeskus asub ühingule kuuluvas majas Tallinna kesklinnas, aadressil Tondi 8a. Aastakümnete jooksul on PPÜ majast kujunenud nägemispuudega inimestele ainulaadne ja oluline tegevuskeskus, mis on kohandatud arvestades sihtgrupi erivajadusi. Juba praegu töötab majas üle 40 nägemispuudega inimese, hobitegevustega tegeleb teist sama palju ning erinevaid teenuseid kasutab aastas umbkaudu 200 inimest. Lisaks asub samas hoones ka Eesti Pimemassööride Ühing ja MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Eesti Pimemassööride Ühing koondab pimemassööre neid koolitades ja toetades tööturule sisenemisel. Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus pakub nägemispuudega inimestele üle Eesti rehabilitatsiooni teenust .

Meie maja valmis 1955. aastal ja on sellest ajast peale olnud nägemispuudega inimeste kasutuses. Käesolevaks ajaks vajab hoone olulisel määral rekonstrueerimist. Hoone ei vasta kaasaegselt tegevuskeskuselt oodatavale tasemele ning seetõttu on PPÜ tegevus suurel määral takistatud.

PPÜ on esitanud korduvalt renoveerimistaotlusi nii kohalikele omavalitsustele kui ka riigile, kuid mittetulundusühenduse valduses oleva kinnisvara renoveerimist arvestataval määral ei toetata.

2013 aastal koostasime äriplaani ning pakkusime välja lahenduse, kus arendame välja ning hoiame töös nägemispuudega inimeste tugisüsteemi, mis toimib sotsiaalse ettevõtluse ärimudelina. Ärimudeli rakendumise eelduseks on Tondi 8A hoone rekonstrueerimine tänapäeva nõuetele ning nägemispuudega inimeste vajadustele vastavaks.

Tulevikuplaanides on olulisel kohal Tondi 8A majas asuv üle-eestiline sotsiaalse ettevõttena toimiv pimedate ja vaegnägevate inimeste tugisüsteem, kus ühes majas on nii rehabiliteerimis-, koolitus-, vabaaja- ja tegevuskeskus kui ka toetatud töö keskus.

2013 aastal valmis Eesti Rahvusringhäälingu heategevussaate ”Jõulutunnel” toetusel hoone kõiki osasid hõlmav ehituslik rekonstrueerimisprojekt, mis on jagatud etappideks – see võimaldab jätkata majas teenuste osutamist ka rekonstrueerimise käigus. Hetkel on lõppjärgus I etapi rekonstrueerimistööd eesti Pimemassööride Ühingu Koolitus- ja Massaažikeskuse ruumides. Samuti on rekonstrueeritud osaliselt (ca 600 m2) PPÜ tegevus- ja kaitstud töökeskuse ruume.

Lähiajal on hädavajalik teostada ehitusprojekti järgi II ja III etapp, mis hõlmab katuse rekonstrueerimist ja maja soojustamist koos vajalike lisatöödega.

Oleme kindlad, et PPÜ-le kuuluva maja säilitamine ja rekonstrueerimine on nägemispuudega inimestele suunatud teenuste ja tegevuste jätkusuutlikkuse seisukohast ülioluline.