Esplan OÜ on koostanud Tondi 8a hoone rekonstrueerimise projekti.
Projektis on arvestatud kõigile ligipääsetavuse nõuetega ja hoonesse ette nähtud tegevuste vajadustega (sh koolitus- ja sotsiaalkeskus, PPÜ, EPMÜNIRK). Kavandatud on ka hostel, mis võimaldab teenuseid osutada väljastpoolt Tallinna tulijatele.
Lisaks on sotsiaalsfääri rahastamisest sõltumatuse tagamiseks hoonesse ette nähtud rendipinnad (kontorid, spordisaalid) ja avalikult kasutatavad pinnad, mis võimaldavad hoone majandamist sotsiaalse ettevõtluse vormis.

Et hoida tegevused majas pidevalt toimimas, on hoone rekonstrueerimisprojekt koostatud nii, et seda on võimalik realiseerida etapiviisiliselt.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu hoone rekonstrueerimise maksumus (2012. a hindades):
1. etapp (EPMÜ ruumid – teostatud) 106 653 EUR
2. etapp (katus) 339 964 EUR (2018 aastal ca 480 000)
3. etapp (tööd kinnistul, hoone soojustamine, tehnosüsteemide valmidus) 1 198 147 EUR (2018 aastal ca 1 800 000)
4. etapp (I korrus sisetööd - osaliselt teostatud) 456 273 EUR
5. etapp (II korrus sisetööd - osaliselt teostatud) 336 813 EUR
6. etapp (III korrus sisetööd) 314 691 EUR
7. etapp (IV korrus sisetööd) 288 997 EUR
1…7. etapp kokku 3 041 538 EUR