Helen Ojamäe võitis PPÜ korraldatud kombitavate kaartide arendaja stipendiumikonkursi

03.10.2019

Oma magistritöö raames töötas Helen Ojamäe välja lahenduse kombitavate kaartide loomiseks.

Eesti nägemispuudega inimesed saavad nüüdsest Helen Ojamäe või Eesti Pimedate Raamatukogu kaudu tellida taktiilseid kaarte mõõtkavas 1:2000, mis kujutavad nende kodu, töö või mõne muu huvipakkuva piirkonna ümbrust. Kõik taktiilsed kaardid koosnevad kahest lehest, millest esimesel on kaart ning teisel lehel on legend selgitusega tänavanimede punktkirja lühendite ja kaardil kasutatud leppemärkide kohta. Lisaks on mõlemad kaardilehed täiendatud pealkirja ning arv- ja joonmõõtkavaga. Sobivaim lahendus kaartide loomiseks töötati välja koostöös pimedate inimestega ning kaartide kasutatavust kontrolliti koostöös pimedate kaardikasutajatega, kes andsid kaartidele oma heakskiidu. Seni on loodud kaardid kujutanud vaid erinevaid piirkondi Tallinnas, ent kaarti on võimalik tellida ka teistest Eesti linnadest.

Kaardi tellimiseks pöördu: Helen Ojamäe helenojamae@gmail.com või Eesti Pimedate Raamatukogu epr@epr.ee