Põhja-Eesti Pimedate Ühingu üldkoosolek 2019

03.12.2019

Austatud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liige!

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) juhatus palub Teil osa võtta

PPÜ üldkoosolekust, mis toimub laupäeval, 7. detsembril 2019 Tallinnas, Tondi 8a saalis algusega kell 10.00 järgmise päevakorraga:

  1. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu üldkoosoleku reglemendi muutmine.
  2. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu uue põhikirja kinnitamine.
  3. Loa andmine kuni 120 000 euro ulatuses Tondi 8a kanalisatsiooni renoveerimiseks ja sellega seonduvate tööde teostamiseks.
  4. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 2020. aasta tegevuskava kinnitamine.
  5. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 2020. aasta eelarve kinnitamine.
  6. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu esimehe palga maksimummäära kinnitamine.
  7. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme kandidaadi kinnitamine.
  8. Info liikmetele.

Lisaks teatame järgmist:

Ühingu jõulupidu toimub 14. detsembril 2019 Tondi 8a saalis algusega kell 14:00, (kogunemine 13:30 kuni 14:00!). Omaosalus Ühingu liikmetele 10 eurot, mitteliikmetele ja liikmemaksu võlglastele 15 eurot, mida saab tasuda 6. detsembrini 2019 ühingu vastuvõturuumis või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele EE712200221010941925, selgitusse märkida: jõulupidu ja osaleja nimi.

Kohtumiseni!