Pöördumine sotsiaalkaitseministrile

15.10.2018

Austatud sotsiaalkaitseminister Iva

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) pöördub Teie poole palvega aidata kaasa nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamisele Eestis.

Põhja-Eesti Pimedate Ühing on pikaajaliste traditsioonidega peamiselt projektipõhine nägemispuudega inimeste endi poolt loodud ja juhitud organisatsioon, mis üritab kiiresti muutuvas ühiskonnas leida kohta ka nägemispuudega inimestele. 3. märtsil 2022. aastal tähistab PPÜ oma tegevuse 100. aastapäeva.

Nägemispuudega inimesed on ühiskonnas üks suuremate erivajadustega ning tõrjutumaid gruppe.

PPÜ tegevuse põhieesmärgiks ongi nõustada ja toetada neid, kes on kaotanud nägemise ning püüavad drastiliselt muutunud elutingimustega kohaneda, esindada nende inimeste huvisid kohalikul ja riiklikul tasandil.

PPÜ on oma pea sajandi väldanud tegevuse jooksul, olenemata üldistest ühiskondlikest oludest, arendanud edasi nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet, suurendanud füüsilise ruumi ja info ligipääsetavust toetades seeläbi pimedate ja vaegnägevate inimeste igapäevatoimetulekut, naasmist avatud tööturule, hariduse omandamist, vaba aja veetmist ja selle kõige abil võrdväärse liikmena lõimumist ühiskonda. PPÜ katab sotsiaalvaldkonnas tegevusala, kus riigi panus on hetkel piiratud.

PPÜ tegevuskeskus asub Tallinna kesklinnas, aadressil Tondi 8a, ühingule kuuluvas majas. Käesoleval ajal on PPÜ majja koondunud enamus nägemispuudega inimestele pakutavate tegevuste ja teenuste valdkondadest ja nende pakkumine on vajadustepõhiselt muutunud üle-eestiliseks. Lisaks PPÜ poolt osutatavatele teenustele pakuvad PPÜ majas oma teenuseid ka Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus www.nirkkeskus.ee ja Eesti Pimemassööride Ühing www.pimemassoorid.ee. Seega saab nägemise kaotanud inimene ühest kohast (PPÜ majast) enamuse temale vajalikest teenustest.

PPÜ majas töötab hetkel üle 30 ja rehabiliteerimisteenuseid kasutab üle 50 nägemispuudega inimese. Kokku käib PPÜ tegevuskeskuses erinevatel teenustel igakuiselt orienteeruvalt 80-100 nägemispuudega inimest.

Oleme väga mures praeguse sotsiaalpoliitika pärast, mis järjest vähem kaasab puudespetsiifilisi mittetulundusühinguid teenuse pakkujatena. Olenemata Struktuuritoetuste perioodile 2014-2020 eelnenud kaasamiskohtumistel antud vajaduste sisendile, ei ole meie organisatsioonide olukord paranenud ega teenuste arendamiseks ja osutamiseks ressursse juurde tulnud. Näiteks saab PPÜ  jätkuvalt EPIF kaudu oma 430 liikmele teenuste pakkumiseks aastas 1296 eurot. See on ka Ühingu kogu riigipoolne toetus.

Oleme nägemispuudega inimeste abistamiseks üles ehitanud tugisüsteemi, mille ülalpidamine iga aastaga muutub järjest raskemaks. Projektipõhisus ei taga järjepidevust ja ka meie vajadustega sobivaid taotlusvoore on igal aastal järjest vähem.

Tulemusteta kohtumiste tagajärjel riigi tasandi ametnikega tunneme, et meie tööd ei väärtustata ja nägemispuudega inimeste vajadusi ei peeta oluliseks.

Käesolevaga palume Teie abi Eestis elavate pimedate ja vaegnägijate tugisüsteemi teenuste jätkusuutlikuks muutmiseks ning tegevuskeskuse kaasajastamiseks. Oleme valmis Teile sobival ajal meie maja tutvustama ja selgitusi jagama.

Lugupidamisega

Janne Jerva

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse esimees

Tel: 55 75 310