PPÜ sai 27 pikaajalise kaitstud töötamise (PKT) teenuse kohta

04.03.2022

PPÜ sai 27 pikaajalise kaitstud töötamise (PKT) teenuse kohta.

Kui tunnete antud töötamise vastu huvi, siis pöörduge konsultatsiooniks ja sobivuse välja selgitamiseks - Ulrika Tint telefon: 55 570 848 või e-post: ulrika@ppy.ee

Pikaajalise kaitstud töötamise (PKT) teenusest lähemalt:

PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja toetavates tingimustes, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud. Teenusele kandideerimiseks peate vastama kõigile alljärgnevatele tingimustele:

1. isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani).

2. isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on tunnistatud püsivalt (80-100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;

3. isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;

4. isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi lõpuks.

PPÜ-s pakutavate tööde loetelu: IT konsultant, majahoidja, käsitööesemete valmistaja, puhastusteenindaja, audiofailide töötleja, massöör, kogemusnõustaja, projektitöö koordinaator.

Võtke meiega julgesti ühendust ja räägime lähemalt!

Foto: PPÜ fotopank