PPÜ üldkoosolek

05.06.2018

PPÜ üldkoosolek toimub laupäeval, 09. juunil 2018 Tallinnas Tondi 8a saalis algusega kell 11:00.

Päevakord:

1. PPÜ 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine koos revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamisega.

2. PPÜ auliikmete kinnitamine.

3. Info liikmetele.

Enne koosolekut algusega 10.00 on võimalik tutvuda Silmalaeka poolt pakutavate abivahenditega.