PPÜ üldkoosolek

07.06.2021

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) üldkoosolek toimub laupäeval, 12. juunil 2021 Tallinnas Tondi 8a saalis algusega kell 11:00 järgmise päevakorraga:

1. PPÜ 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu maksmise korra kinnitamine.

3. Nõusoleku andmine Tondi 8c kasuks läbisõidu, vee ja kanalisatsiooni servituudi andmiseks ja selleks tingimuste määramine.

4.  Info liikmetele ja arutelu.

Enne üldkoosolekut algusega kell 9.30 on võimalik tutvuda Silmalaeka poolt pakutavate abivahenditega.

Peale üldkoosolekut toimub käsitöö näitus-müük ning kontsert. Kontserdi lõpus kohvilaud.

NB! Palun külasta meie maja ainult juhul, kui oled täiesti terve! 

Majas palun kanna maski, vajadusel käte desifitseerimisvahendid on Ühingu poolt.