Pressiteade - Pimedad hakkavad pärimust koguma

23.09.2021

Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) kuulutab koostöös Eesti Pimedate Liidu, pimedate harrastusteatri Terateatriga ning Eesti Rahvaluule Arhiiviga välja esimese põhjaliku Eesti pimedate ja vaegnägijate pärimuse kogumise, mis kestab 2022. aasta 1. märtsini k.a. Tuleva aasta märtsini oodatakse igas vanuses Eesti pimedatelt ja vaegnägijatelt enda elu kajastavaid tekste ja fotosid, audio- ja videofaile. Tekste võib saata nii eesti kui vene keeles. Täpsem info kogumise nõuete ja teemade kohta on üleval Põhja-Eesti Pimedate Ühingu kodulehel: https://ppy.ee/est/meie-tegemised/pimedate-ja-vaegnagijate-parimuse-kogumine/ 

“Kogumise eesmärk on väärtustada pimedate-vaegnägijate kogukonna mälestusi, kogemusi, teadmisi ja oskusi ning talletada need nii tuleviku tarbeks, kui ka juba praegu kogukonna tutvustamiseks ja ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks,” selgitab Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevjuht Helen Künnap. “Kogujatega kokkuleppel on plaanis kogutud tekstidest ja fotodest välja anda raamat ja selle audioversioon ning korraldada interaktiivne näitus. Samuti kasutame kogutut pimedate ja vaegnägijate Terateatri lavastustes ja videotes. Koostöös Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskusega koostame ka lühikogumiku, kus jagame pimedaid-vaegnägijaid igapäevaelus abistavaid nippe ja võtteid, mis on suunatud eelkõige hiljuti nägemise kaotanutele ja nende nägijatest lähedastele.”

Pimedate ja vaegnägijate pärimuse kogumine on avanguks Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juubeliaastale - nimelt 2022. a. täitub ühingul 100 tegutsemisaastat. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse aseesimees Janne Jerva toob välja PPÜ tegutsemise olulisuse: “Kauaaegsete traditsioonidega ühendusena oleme toetanud nägemispuudega inimesi nii igapäeva- kui ka tööelus ning aidanud kõigil leida oma kohta ühiskonnas. Nägemispuudega inimeste elu ja toimetulek pidevalt muutuvas maailmas on suur väljakutse, mis  eeldab ka ühenduselt ajakohast  ja paindlikku arengut. Me peame väga oluliseks koguda ja talletada kogukonna pärimust, mis tagasivaatena loob visiooni, kuidas on muutunud aeg ja ühiskond nägemispuudega inimeste pilgu läbi.”

Kogumisega paralleelselt toimuvad ka nn välitööd - videointervjuude salvestamine erinevas vanuses pimedate ja vaegnägijatega, mida viib koos abilistega läbi lavastaja ja Terateatri juht Jaanika Juhanson.

Parimaid kogujaid tunnustatakse tänusündmusega PPÜ juubeliaasta raames ning tänatakse kingitustega, mille on välja pannud Eesti Ajaloomuuseum ja erinevad Eesti teatrid.

Kogumise korraldamist toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Lisateave:

Helen Künnap,

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevjuht

helen@ppy.ee

Tel 5880 0962

Jaanika Juhanson,

Terateatri juht ja lavastaja

jaanika.juhanson@gmail.com

Tel 554 4662