Stipendium kombatavate kaartide arendajale

06.08.2019

Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) kuulutab välja stipendiumikonkursi kombatavate kaartide arendajale ühekordse stipendiumi maksmiseks. Stipendiumi konkursi tähtaeg on 1. september 2019. Stipendiumi suurus on 120 eurot.

Stipendiumi taotleja peab stipendiumi saamiseks esitama Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatusele avalduse aadressil ppy@ppy.ee, milles toob ära järgmised asjad:

  1. Selgituse, millisel moel ta on viimase aasta jooksul või kavatseb lähema aasta jooksul kombatavate kaartide tootmist, disaini, levitamist või muud sellist arendada või parendada.
  2. Oma nime, kontaktandmed (e-posti aadressi, telefoninumbri, kontaktaadressi) ning pangakonto numbri, millele stipendium üle kanda.
  3. Kinnitus, et toodud andmed on õiged.

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatus vaatab laekunud avaldused läbi ja teeb otsuse hiljemalt 31. oktoobriks 2019.

Stipendium 120 eurot makstakse stipendiumi saaja avalduses toodud pangakontole hiljemalt 15. novembriks 2019.

 

Stipendium on ühekordne.