PPÜ üldkoosolek

15.12.2017

Päevakord:
1. PPÜ 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine koos revisjonikomisjoni
arvamuse ärakuulamisega.
2. PPÜ omaosaluse kinnitamine EAS projektis „ Põhja-Eesti Pimedate Ühingu nägemispuudega inimeste tegevuskeskuse ruumide kaasajastamine“.
3. PPÜ auliikmete kinnitamine.
4. Info liikmetele.