Põhja-Eesti Pimedate Ühingu üldkoosolek 2020

12.05.2020

Austatud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liige!

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) juhatus palub Teil osa võtta

PPÜ üldkoosolekust, mis toimub laupäeval, 13. juunil 2020 Tallinnas Tondi 8a saalis algusega kell 11:00 järgmise päevakorraga:

1. PPÜ 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Info liikmetele ja arutelu.

Lisaks:

Ühingu vastuvõtuajad on:

Teisipäeviti kell 12.00 – 17.00 ja neljapäeviti kell 10.00 – 15.00.

Sellega seoses teavitame, et Ulrika Tint on käeluumurruga haiguslehel vähemalt kuni 26.05.2020 ning kohapeal ei viibi.

Viimane vastuvõtupäev on 9. juuli ning uuesti alustame 01. september 2020. a.

Alates 2016 aastast on PPÜ liikmemaks 4 eurot aastas, mis tuleb tasuda jooksva aasta 1. juuliks. Palun kontrollige liikmemaksu tasumist.

PPÜ liikmemaksu on võimalik tasuda ühingu vastuvõtuaegadel sularahas või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele EE712200221010941925, selgitusse palume märkida: liikmemaks, periood ja nimi.

Tugevat tervist soovides Teie PPÜ pere!