Teenused

Isikliku abistaja teenus

Raske ja sügava nägemispuudega inimese isikliku abistaja teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu. Teenus annab puudega inimesel võimaluse areneda iseseisvaks, vabastada tema perekonnaliikmed pideva abistamise kohustusest.

Teenust osutatakse isikule, kellel on tema elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond tuvastanud teenuse vajaduse ja andnud selle kohta kirjaliku kinnituse.

Nõustamisteenused

Nõustamisteenused Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ja nende pereliikmetele.
PPÜs toimuvad järgmised nõustamisteenused:

 

Infomaterjalide kohandamise teenus

Teenuse eesmärgiks on kohandada Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele info-, teabe- ja õppematerjale neile sobivas vormis. Teenuse osutamise käigus skaneeritakse tavatekstis olevaid materjale, mida ei ole varem punkt- ega helikirja kohandatud. 

Lugemisteenuse raames otsime vabatahtlikke lugejaid, kes sooviksid nägemispuudega inimestele tavakirjas materjale audiofailideks lugeda. 

Eesti Pimedate Raamatukogu Tondil

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel on võimalik raamatukogust laenatud teavikud tagastada ja eelnevalt tellitud raamatud kätte saada Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vastuvõtu ruumis aadressil Tondi 8a, Tallinn.

Tegevustoetus PPÜle

Toetuse eesmärgiks on pakkuda Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud tegevuskeskuse teenust PPÜ-le kuuluvas majas aadressil Tondi 8a. Tegevuskeskuse järjepidev toimimine toetab Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste toimetulekut läbi neile suunatud teenuste ja toetuste kättesaadavuse säilitamise ning arendamise.

IT-konsultandi nõustamisteenus

PPÜ liikmetel on nüüdsest jälle võimalik saada IT-konsultandi nõustamisteenust Skype ja e-posti teel ning ühingus (Tondi 8a) kohapeal, selleks eelnevalt kokku leppides. Konsultatsioonid toimuvad nii eesti kui ka vene keeles ja on ühingu liikmetele piiratud koguses tasuta.

Pikaajaline kaitstud töö teenus

2021 aastal ei ole Põhja-Eesti Pimedate Ühingus pikaajalise kaitstud töö kohti.