Austatud partnerid

Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) pöördub Teie poole palvega aidata kaasa nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamisele ja tegevuskeskkonna kaasajastamisele ühingu majas aadressil Tondi 8a Tallinnas. Nägemispuudega inimesed on ühiskonnas üks suuremate erivajadustega ning haavatavamaid gruppe. Nad vajavad oma toimetuleku tagamiseks hästi toimivat puudespetsiifilist tugisüsteemi ning ligipääsetavat keskkonda.
Päevast päeva kuuleme inimesi ütlemas: „Ma pigem suren, kui jään pimedaks“. Kuid nägemise kaotus pole mitte mingi põhjus elust taandumiseks või traagilisematekski tegudeks, kui inimene saab kompetentset abi: rehabilitatsiooni, tuge sarnase elukogemusega inimestelt, sobivaid abivahendeid ja hädavajalikke teenuseid.
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevuse põhieesmärgiks ongi nõustada ja toetada neid, kes on kaotanud nägemise ning püüavad drastiliselt muutunud elutingimustega kohaneda, esindada nende inimeste huvisid kohalikul ja riiklikul tasandil. Me toetame nägemispuudega inimesi eneseteostusvõimaluste otsimisel, aktiivse eluhoiaku säilitamisel, töö- ja ühiskonnaellu naasmisel.  Näitame kogemuse jõul, kust ammutada jõudu ja küsida abi. Oleme kompetentne partner riigile ja kohalikele omavalitsustele sihtrühma reaalseid vajadusi arvestava tugiteenuste ja toetuste süsteemi ülesehitamisel ning ligipääsetava keskkonna loomisel.

Käesoleva aasta 3. märtsil täitub Põhja-Eesti Pimedate Ühingul 95. tegevusaasta.

PPÜ on oma pea sajandi väldanud tegevuse jooksul, olenemata üldistest ühiskondlikest oludest, arendanud edasi nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet, suurendanud füüsilise ruumi ja info ligipääsetavust toetades seeläbi pimedate ja vaegnägevate inimeste igapäevatoimetulekut, naasmist avatud tööturule, hariduse omandamist, vaba aja veetmist ja selle abil võrdväärse liikmena lõimumist ühiskonda. PPÜ katab sotsiaalvaldkonnas tegevusala, kus riigi panus on hetkel piiratud.
PPÜ-sse kuulub ligikaudu 500 nägemispuudega inimest üle Eesti.
Alates 1955st aastast asub Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevuskeskus Tallinna kesklinnas aadressil Tondi 8a.
Käesoleval ajal on PPÜ majja koondunud enamus nägemispuudega inimestele pakutavate tegevuste ja teenuste valdkondadest ja nende pakkumine on vajadustepõhiselt muutunud üle-eestiliseks. Lisaks PPÜ poolt osutatavatele teenustele pakuvad PPÜ majas oma teenuseid ka Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus ja Eesti Pimemassööride Ühing. Seega saab nägemise kaotanud inimene ühest kohast (PPÜ majast) enamuse temale vajalikest teenustest.
PPÜ majas töötab hetkel üle 30 ja rehabiliteerimisteenuseid kasutab 52 nägemispuudega inimest. Kokku käib PPÜ tegevuskeskuses erinevatel teenustel igakuiselt orienteeruvalt 80-100 nägemispuudega inimest.

24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäevakõnes rõhutas president Kersti Kaljulaid :“Riigi toetatud ühistegevuses tulebki näha 21. sajandi jõukohast kohaliku valitsemise mudelit“.

Juba 2013 aastal koostasime Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel äriplaani ning pakkusime välja lahenduse, kus arendame välja ning hoiame töös nägemispuudega inimeste tugisüsteemi, mis toimib sotsiaalse ettevõttena. Sotsiaalse ettevõtte rakendumise eelduseks on Tondi 8A hoone rekonstrueerimine tänapäeva nõuetele ning nägemispuudega inimeste vajadustele vastavaks. Tutvu ka meie finantsanalüüsiga.
2013 aastal ETV heategevussaate ”Jõulutunnel” toetusel valminud PPÜ maja rekonstrueerimisprojekt on jagatud etappideks, mis võimaldab jätkata majas teenuste osutamist ka rekonstrueerimise käigus. 
Lähiajal on hädavajalik teostada ehitusprojekti järgi II ja III etapp, mis hõlmab maja katuse rekonstrueerimist ja maja soojustamist koos vajalike lisatöödega. PPÜ maja ehitusprojekti kohta saab rohkem infot siit.

PPÜ tulevikuplaanides on olulisel kohal Tondi 8A majas asuv üle-eestiline sotsiaalse ettevõttena toimiv pimedate ja vaegnägevate inimeste tugisüsteem, kus ühes majas on nii rehabiliteerimis-, koolitus- ja tegevuskeskus kui ka toetatud töö keskus.  Tulevikuplaanidest rohkem infot siin.
Kuigi vajadus teenuste laiendamiseks ja teenuste osutamiseks vajaliku kaasaegse maja järgi on suur, ei ole PPÜ-l projektipõhise organisatsioonina suutlikkust eelnimetatud rekonstrueerimistöid omal kulul läbi viia.
3. märtsil 2022, viie aasta pärast,  tähistab PPÜ oma 100. juubelit. Vajame Teie abi PPÜ 100. sünnipäevaks nägemispuudega inimestele kohandatud ja nõuetekohaste tingimuste loomisel PPÜ tegevuskeskuses.

Oleme valmis tutvustama PPÜ maja ja valminud ehitusprojekti ning jagama täiendavaid selgitusi Teile sobival ajal.

Lugupidamisega

Janne Jerva
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse esimees
Tel: 55 75 310
E-post: ppy@ppy.ee