Finantsanalüüs

KÜSKi toetuse raames (vt KÜSKi projekti kohta siit) on koostatud äriplaan (sh finantsanalüüs), mille eesmärgiks oli tuvastada PPÜ tulevikustsenaariumite majanduslik mõttekus ja leida nendest majanduslikult tasuvaim.

Analüüs käsitleb 30 aastast perioodi, et leida alternatiiv, mis on otstarbekas ka pikemas perspektiivis.

Analüüsi teostamiseks koostati kolm võimalikult realistlikku 30-aastast tulevikustsenaariumi, mis põhinevad PPÜ senisel tegevusel ja tulevikuplaanidel:

  • 0-stsenaarium, tänase olukorra jätk ehk sisuliselt ei võeta midagi ette olukorra parandamiseks. Stsenaarium põhineb tänasel olukorral, kus läbi aetakse minimaalsete vahenditega, amortiseerunud ning kohati avariilises olukorras hoonega ning jätkatakse minimaalses vajalikus mahus tegevust. Stsenaariumi jooksul tehakse vaid hädapäraseid remonte, et tegevust oleks võimalik jätkata;
  • stsenaarium 1, hoone rekonstrueerimine ja laiendamine laenu abil. Hoone rekonstrueeritakse tänapäevaste vahenditega ning vastavusse tänapäevaste nõuetega. Lisaks olemasolevate pindade rekonstrueerimisele võetakse kasutusele ka sokli- ja katusekorrus, mis võimaldab saada suuremat renditulu ja enamate ürituste/tegevuste läbiviimist. Lisakorruste kasutuse võtmine võimaldab ka kommunaalkulude optimeerimist (energiatõhususe tõus);
  • stsenaarium 2, hoone rekonstrueerimine ja laiendamine toetuse abil. Stsenaarium on peamises osas identne 1. stsenaariumiga. Erisused seisnevad selles, et laenu võtmise asemel saadakse riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt ühekordne toetus hoone täielikuks rekonstrueerimiseks ning tulude poolel on eeldatakse väiksemat iga-aastast sihtotstarbelist toetust (praeguses mahus isikliku abistaja teenuse jätkumist).

PPÜ 30 aasta majandustegevuse stsenaariumite analüüs näitas, et:

  • tänase suuna jätkamine ei ole majanduslikult otstarbekas ega ka võimalik. Hoone vajab remonti, kommunaalkulud on kõrged ja äritegevuse tulude jaoks on kõlbulikke ruume vähe;
  • hoone rekonstrueerimisega oleks võimalik kokku hoida kommunaalkuludelt ja suurendada tulu toovaid majanduspindu. Seda oleks võimalik teha laenu võtmisega, mille teenindamisega tuleks PPÜ küll põhimõtteliselt 30 aasta jooksul toime, aga kogu stsenaarium oleks äärmiselt tundlik erinevate tegurite muutumise suhtes ning ühing vajaks poole suuremat toetust;
  • kui eelnevalt kirjeldatud remondi saaks teostada riigilt ja kohalikult omavalitsuselt saadava ühekordse toetuse abil, siis saaks ühing hakkama poole väiksema toetusega (võrreldes eelpool nimetatud stsenaariumiga) ning suudaks iseseisvalt ja suhteliselt riskivabalt majandada järgmise 30 aasta jooksul, seejuures innustades pimedaid ja vaegnägijaid läbi sotsiaalse ettevõtluse ise oma eluga toime tulema.