KOGUME PIMEDATE JA VAEGNÄGIJATE PÄRIMUSE KOKKU!

Põhja-Eesti Pimedate Ühing koostöös Terateatri, Eesti Pimedate Liidu ja Eesti Rahvaluule Arhiiviga kuulutab välja pimedate ja vaegnägijate elu kajastavate tekstide ja fotode kogumise, mis kestab 1. märtsini 2022 k.a.

Põhja-Eesti Pimedate Ühing teeb selle ühise kogumisaktsiooniga sissejuhatuse oma järgmisel aastal saabuvale 100. juubeliaasta programmile.

Kogumise eesmärk on väärtustada pimedate-vaegnägijate kogukonna mälestusi, kogemusi, teadmisi ja oskusi ning talletada need nii tuleviku tarbeks, kui ka juba praegu kogukonna tutvustamiseks ja ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks. Nimelt kogujatega kokkuleppel on plaanis kogutud tekstidest ja fotodest välja anda raamat (sh ka selle audioversioon) ning korraldada interaktiivne näitus, samuti kasutada kogutut pimedate ja vaegnägijate Terateatri lavastustes ja videotes. Koostöös Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskusega kogume ja jagame eelkõige hiljuti nägemise kaotanutele, aga ka nende nägijatest lähedastele, pimedaid-vaegnägijaid igapäevaelus abistavaid nippe ja võtteid.

Koguma on oodatud igas vanuses pimedad ja vaegnägijad üle Eesti. Tekste võib saata nii eesti- kui venekeelsena. Abilistena võivad osaleda ka nägijad - perekonnaliikmed, lähedased, sõbrad, õpetajad, juhendajad, vabatahtlikud, kes aitavad kas tekste vormistada, üles kirjutada, fotosid valida vms, kuid kogumise fookus peab selgelt asuma pimedal või vaegnägijal.

Oodatavad tekstid võivad olla vabas vormis ja mahupiiranguta. Tekstid võivad olla juba varem kuskil avaldatud - nt sotsiaalmeedias või blogis. Sellisel juhul palume juurde kirjutada, millal ja kus tekst avaldati. Ühe (lisa)võimalusena on saata kogumise korraldajatele enda blogi aadress või anda ligipääs enda sotsiaalmeedia postitustele.

Teemadering jääb kirjutaja enda valida. Mõttesuuna ärgitamiseks võiks mõelda järgnevatel teemadel:

  1. Mõtiskleda enda eluloo ja erinevate perioodide üle selles. Kui koguja kaotas nägemise elu jooksul, siis eelkõige nende aegade kohta, mil nägemine oli juba kadumas või kadunud. Mõelda võiks - äkki meenub iseloomulikke ja värvikaid mälestusi lapsepõlve ja kooliaja kohta (ükskõik millistes kooliastmetes); enda erinevate ametite ja töödega seoses või juhtumusi töökohtades; oma elu erinevate elukohtade, praeguse ja kunagiste kodudega seoses; oma perekonnale, sõpradele ja tuttavatele mõeldes. Samuti võib kirjutada mälestusi praeguseks juba lahkunud pimedate ja vaegnägijate kohta (seda võivad teha ka nägijad).
  2. Kirjutada võib ka enda igapäevaelu pisikestest olmeseikadest ja nippidest, samuti enda hobidest ja harrastustest. Näiteks kirja võiks panna kirjeldusi ja juhtumusi majapidamistööde, isikliku hügieeni, toidu ja joogi, kodus ja väljas einestamise, meelelahutuse, huumori, mängude ja pidude kohta, samuti kirjeldamaks enda kommunikatsioonivahendeid, lugemist ja kirjutamist, poeskäimist, liikumist ja liiklemist või siis enda osalemise kohta spordis, kultuurielus ja vaba aja sisustamisel. Teksti võib vormistada soovitustena hiljuti nägemise kaotanud inimesele.
  3. Esseistlikus, mõtisklevas-arutlevas vormis võib käsitleda aga ka üldisemaid teemasid pimeduse ja nägemise kaotusega seoses. Näiteks võib käsitleda värve ja valguseid, helisid ja lõhnu, puudutusi ja unenägusid, aga ka kirjutada enda elus olulistest väärtustest, elamustest, ümbritsevatest väljakutsetest ja eelarvamustest, mõtetest ja tunnetest.

Kõikide teemade kohta on Põhja-Eesti Pimedate Ühingu kodulehel ka põhjalik inspiratsiooniküsimustik. Soovi korral võib seal vastata lihtsalt kõikidele või osadele küsimustele, kuid küsimustikku võib ka eirata ning enda looval vaimul lehvida lasta.

Tekstidega koos ja nende illustratsiooniks võib saata ka fotosid ja väiksemahulisi audiofaile ja videosid. Suurema hulga fotode, suuremahuliste videote ja audiofailide puhul palume pöörduda konsultatsiooniks korraldajate poole.

Materjale saab esitada läbi või aadressile pime.kogumine@gmail.com pdf-, doc- või docx-faili(de) kujul või tuues aja eelnevalt kokku leppides, paber- või failikandja kujul Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse (Tallinn, Tondi 8a). Juurde tuleb kirjutada kindlasti koguja nimi, vanus, elukoht (linn, küla vms) ja kontaktandmed, soovitavalt ka lühike enesetutvustus, kogumisprotsessi kirjeldus ja nõusolek kogutud materjali edasise kasutamise kohta. Kui kogumises osales ka nägijast abiline või on kogumismaterjalid saadetud nägija poolt, palume andmeid nii nägija, kui keskmes olnud pimeda-vaegnägija kohta. Selle kohta on võimalik allalaadida ankeet. Ankeeti saab täita ka materjale tuues ühingus kohapeal.

Paralleelselt kogumisega toimub ka intervjuude videosalvestamine Põhja-Eesti Pimedate Ühingus. See on võimalus neile, kellele kirjutamine mingil põhjusel ei sobi ja/või on nõus videos osalemise kujul panustama. Teha võib ka mõlemat - nii tekste ja pilte saata, kui videointervjuud anda. Selleks tuleb ühendust võtta korraldajatega ning kokku leppida intervjuu aeg (arvestada võiks vähemalt kolme tunniga).

Parimaid kogujaid tunnustatakse tänusündmusega PPÜ juubeliaasta raames ning tänatakse kingitustega, mille on välja pannud Eesti Ajaloomuuseum ja erinevad Eesti teatrid. Täpsema informatsiooni saadame kõigile kogumise lõppedes.

Kogumise korraldamist toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Korraldajad:

Helen Künnap,

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevjuht

helen@ppy.ee

Telefon: 58 800 962

 

Jaanika Juhanson,

Terateatri kunstiline juht ja lavastaja

terateater@gmail.com