Missioon ja visioon

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu missiooniks on toetada nägemispuudega inimesi ühiskonda lõimumisel tagamaks nende võrdväärne toimetulek ning kaasatus.

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu visiooniks on hästi toimiv vajaduspõhine ja ligipääsetav tugisüsteem nägemispuudega inimestele. Puudespetsiifilised teenused on kõigile kättesaadavad. Füüsiline ja sotsiaalne keskkond on ligipääsetav. Ühingu tegevuskeskus on kaasajastatud, kohandatud nägemispuudega inimeste vajadustele ja neile turvaline. Avaliku sektori asutustega on tõhus koostöö ja nägemispuudega inimeste huvid on esindatud.