Struktuur ja Töökorraldus

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) kõrgemaks juhtivaks organiks on Üldkoosolek. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt 2 korda aastas - mais-juunis, et kinnitada aastaaruanne, ja novembris-detsebris uue aasta plaanide vastu võtmiseks. Teised üldkoosoleku pädevusse kuuluvad küsimused arutatakse läbi ja otsustatakse esimesel sobival üldkoosolekul.  Üldkoosoleku vahelistel perioodidel juhib PPÜ tegevust 5 - 9 liikmeline juhatus. Juhatus valitakse Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Ühingu esimees saab oma töö eest ühingult väikest tasu. Teised juhatuse liikmed üldjuhul juhatuse liikmena töötamise eest tasu ei saa. Üldkoosolek on andnud aga juhatuse liikmetele õiguse töötada ühingus projektidest sihtfinantseeritud töökohtadel.