Liikmed

Liikmed

Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse kuulub ligikaudu 430 liiget. Üle 300 neist elab Tallinnas ja ülejäänud mujal Eestis. Ühingu liikmeskonda kuulub ka umbes 20 toetajaliiget.

Ligikaudu pooled liikmetest on vanemad kui 65 aastat, alla 35-aastaste osakaal on 6% ringis. PPÜ liikmetest umbkaudu pooltel on emakeeleks eesti keel. 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmeks võib olla iga täiskasvanud inimene, kellel on tuvastatud nägemispuue.

Ühingu liikmeks astuda soovijal tuleb PPÜ juhatusele esitada:

  1. Vormil avaldus.
  2. Tõend nägemispuude olemasolu kohta.

Otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta teeb PPÜ juhatus. Soovi korral väljastatakse liikmele ühingu liikmepilet.

Liikmemaksu tasumine

Liikmemaksu on võimalik tasuda vastuvõtuaegadel ühingus sularahas või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele nr EE712200221010941925

Auliikmed

2015 Anne-Mall Kroon, Vello Loogna, Aino-Asta Veenre.

2016 Uudo Koppel, Anni Oraveer ja Vello Vart.

2017 Enn Metsamaa, Heidi Nugis ja Leili Sarapuu.

2018 Avo Falkenberg, Zhanetta Konshu ja Ene Lepassaar.