Tegevustoetus PPÜle

Töö- ja rakenduskeskuse tegevuse toetus.
Toetuse eesmärgiks on pakkuda Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud tegevuskeskuse teenust PPÜ-le kuuluvas majas aadressil Tondi 8a. Tegevuskeskuse järjepidev toimimine toetab Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste toimetulekut läbi neile suunatud teenuste ja toetuste kättesaadavuse säilitamise ning arendamise.

Teenuse raames pakub PPÜ nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud keskkonnas kultuuri-, spordi-, tööalaste vabahariduslike ja iseseisvat toimetulekut toetavate tegevusi.
Toetus on ette nähtud keskuse tegevusjuhendaja palgakulu katmiseks.

Tegevuse toetuse periood: 01. jaanuar -31. detsember 2022.
Toetussumma: 14 400,00 eurot.
Toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Teenuse kontaktisik Janne Jerva, tel. 55 75 310