Nõustamisteenused

Nõustamisteenused Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ja nende pereliikmetele.
PPÜs toimuvad järgmised nõustamisteenused:

Teenuseid rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervisehoiuamet

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamise teenus Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele. 
Teenuse eesmärk on sarnase kogemusega täiskasvanud  nägemispuudega  inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge, toetamist, innustamist, muutuste esile kutsumist ja tegutsemisele suunamist.

Kogemusnõustamise teenuse osutamise käigus jagatakse informatsiooni toetuste ja teenuste kohta, jagatakse informatsiooni nägemisabivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama, jagatakse informatsiooni tehnoloogiliste uuenduste kohta ja õpetatakse inimesi neid kasutama, õpetatakse looma kontakte ja suhtlemist teiste nägemispuudega inimestega, kaasatakse ühistegevustesse, nõustatakse töö ja elukoha kohandamise küsimustes ja rehabilitatsioonivõimalustes orienteerumisel, aidates kliendil teha otstarbekamaid valikuid.
Kogemusnõustamise töö tulemusena aidatakse kliendil luua kontakte kliendi elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande töötajaga, aidatakse kliendil leida talle vajalikke teenuseid kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Kogemusnõustajateks on supervisiooni läbinud spetsialistid Julia Kabanova, Janne Jerva, Artur Räpp, Heiki Sookruus, Jaanus Riimets, Külli Raudsepp-Vihuri, Olga Birch ja Vjacheslav Davydov.

2022 aasta teenuse maht on 167 tundi.

Teenuse osutamise periood: 1. veebruar – 31. detsember 2022.
Toetussumma: 2600,00 eurot.
Toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Teenusele saab registreerida telefonil 55 75 310.

Psühholoogi individuaalkonsultatsioonid


Rahastuse puudumisel hetkel teenust ei toimu.

Psühhosotsiaalne nõustamine

Psühhosotsiaalse nõustamise teenuse Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele.
Teenuse eesmärk on trauma, vaimse, psüühilise või füüsilise tervisekahjustuse järgselt inimese sisemise võimekuse tõstmine sotsiaalsest, psüühilisest ja füüsilisest isoleeritusest väljumiseks või isoleerituse vältimiseks ning toimetulekuoskuste taastamine praktiliste oskuste õpetamise kaudu.

2022. aasta teenuse maht on 2 koristusvõtteid tutvustavat töötuba ja 14 muusikateraapia Helidialoog töötuba, mille toimumise käigus on osalejatel võimalik omavahel kogemusi vahetada, et parandada nende iseseisvat toimetulekut. 

Teenuse osutamise periood: 01. veebruar 2022 – 31. detsember 2022.
Toetussumma: 1000,00 eurot.
Toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Teenuse kontaktisik Liisa Lokke, tel. 55 515 811