Pikaajaline kaitstud töö teenus

2021 aastal ei ole Põhja-Eesti Pimedate Ühingus pikaajalise kaitstud töö kohti.