Infomaterjalide kohandamise teenus

Infomaterjalide kohandamise teenus Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele

Teenuse eesmärgiks on luua Tallinnas elavatele sügava ja raske nägemispuudega inimestele teistega võrdsed võimalused info-, vabahariduslike-, õppe- jmt materjalide kasutamiseks. Teenuse osutamise käigus skaneeritakse tavatekstis olevaid materjale, mida ei ole varem punkt- ega helikirja kohandatud. Materjale helikandajale loevad
vabatahtlikud lugejad, helifaile puhastab ja tavatekste skaneerib selleks tööle võetud inimene. 

Valmis skaneeritud raamatud toimetatakse raamatu tellijani mälupulgal, e-kirja vahendusel või mõnel muul kokkulepitud viisil.

Kõik skaneeritud materjalid koondatakse kokku ja on nägemispuudega inimestele alati ja piiramata kordi kätte saadavad aadressilt http://raamat.ppy.ee

Teenuse raames valmistatakse 2023 aastal 60 teksti- ja 12 heliraamatut.

Teenuse periood: 01. veebruar - 31. detsember 2023
Toetussumma: 3400,00 eurot.
Toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Teenuse kasutamiseks tooge oma lugemist või skänneerimist vajav materjal PPÜ sekretäri kätte ning varustage see oma kontaktandmetega.

Lugemisteenuse raames otsime vabatahtlikke lugejaid, kes sooviksid nägemispuudega inimestele tavakirjas materjale audiofailideks lugeda. Soovijatel palume võtta ühendust teenuse koordinaatoriga: Janne Jerva, tel. 55 75 310