Nägemispuudega inimeste kogukonna mõjujõu ja tegutsemisvõimekuse suurendamine

Periood: 01.10.2021 – 31.01.2023 
Projekti rahastatakse Aktiivsete Kodanike Fondi kaudu. Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projekti eesmärgiks on tugevdada Eesti ühe haavatuvaima sotsiaalse rühma - pimedate ja vaegnägijate - mõjujõudu kodanikuühiskonnas ja luua paremat teadlikkust ning mõistmist ühiskonnas nägemispuudega inimeste suhtes:

 • jõustades pimedate ja vaegnägijate esindusorganisatsioonide osalemist avaliku poliitika kujundamises ja otsuste langetamises;
 • arendades pimedate ja vaegnägijate organisatsioonide jätkusuutlikku kommunikatsiooni-, turundus- ja kaasamisvõimekust;
 • toetades omavahelise võrgustiku koostööd ning ühiskondlikus elus osalemist;
 • tõstes nägemise kaotanud inimeste aktiivsust läbi rehabiliteerimisteenuse;
 • edendades sotsiaalset ettevõtlust pimedate ja vaegnägijate organisatsioonides.

Sihtgrupid:

 • Kõik Eesti nägemispuudega inimesed, kes on projektis nii sihtgrupp kui lõppkasusaaja;
 • Poliitilisi otsuseid tegevad mõjuisikud ja asutused riigi erinevatel tasanditel;
 • Eesti erineva taustaga täiskasvanute grupid, kes soovivad laiendada silmaringi ja arusaamu ning toetada haavatavate gruppide ettevõtmisi, samuti, kes on huvitatud  kultuurisündmustest, käsitöötoodetest või elamusteenustest;
 • Eestis vabatahtliku tööd tegevad ja väärtustavad inimesed;
 • Erinevate ettevõtete, organisatsioonide juhtkonnad ja otsustusisikud.

Olulisemad tegevused:

 • poliitiliste mõjuisikutega koostööd otsiv ümarlaud;
 • erasektori mõjuisikute ja ettevõtete hulgast mentorite ja toetajate otsimine;
 • avalikkust hariv heategevusfestival ja teised teavitusüritused;
 • püsitoetajate leidmine ja hoidmine;
 • erinevate rehabilitatsioonitegevuste arendamine;
 • projektimeeskonna nõustamised erinevatel organisatsioonijuhtimise ja ettevõtlusteemadel, et muuta ühendus jätkusuutlikumaks.

Projekti partnerid:

Eesti Pimedate Liit - lisab nägemispuudega inimeste katuseorganisatsioonina koostöökompetentsi ning laiapõhjalisust;

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus - lisab projektile nägemispuudega inimeste rehabilitatsioonikompetentsi;

Terateater - lisab projektile teavitus- ja kommunikatsioonikompetentsi.

Eelarve: kogumaksumus 22 980,42, ACF toetab projekti summas 19 997,42 eurot.

Projektijuht: Helen Künnap, kontakt helen@ppy.ee