Liikmemaksu tasumine

Liikmemaksu on võimalik tasuda vastuvõtuaegadel ühingus sularahas või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele nr EE712200221010941925.

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmemaksu ja sisseastumistasu kord

(Kehtib alates 01.01.2016)

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmemaks on 4 eurot (neli eurot) aastas, mis tuleb tasuda jooksva aasta 1. juuliks.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmed, kes on vähemalt 85 aastat vanad, ja liikmed, kellele on antud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetus, on liikmemaksust vabastatud.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmed, kes tasuvad korraga 10 aasta liikmemaksu ette, on edasisest liikmemaksu tasumisest vabastatud.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sisseastumismaks on 2 eurot (kaks eurot), mis tasutakse enne liikmeks saamist.