Auliikmed

2015 Anne-Mall Kroon, Vello Loogna, Aino-Asta Veenre.

2016 Uudo Koppel, Anni Oraveer ja Vello Vart.

2017 Enn Metsamaa, Heidi Nugis ja Leili Sarapuu.

2018 Avo Falkenberg, Zhanetta Konshu ja Ene Lepassaar.

Auliikme statuut

(Kinnitatud 06. juuni 2015 üldkoosolekul)

  1. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetus antakse inimesele, kes on oma pikaajalise tegevuse või eriti silmapaistva teoga toetanud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimist või toetanud Põhja-Eesti piirkonna nägemispuudega inimeste toimetulekut ja nende elus edasijõudmist.
  2. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetuse määramise otsuse teeb Põhja-Eesti Pimedate Ühingu Üldkoosolek juhatuse poolt tehtud ettepanekute alusel. Igal ühingu liikmel on õigus teha juhatusele ettepanekuid auliikme määramiseks.
  3. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetust võib anda kuni kolmele inimesele aastas.
  4. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikmete nimed tuuakse ära ühingu kodulehel.